Проект “Подкрепа за достоен живот”

Продължителността на проект “Подкрепа за достоен живот” е удължена на 32 месеца – до 08.05.2013 г. За целта общият размер на отпуснатата досега безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 000 000 лв. е увеличен с 10 439 827 лв. Договорите на досегашните потребители по проекта и на личните им …

deca

Благотворителен концерт

Сдружение БАЛИЗ-Плевен провежда през месеците ноември-декември 2012 г. благотворителна кампания за набиране на средства за дейности в подкрепа развитието и социализацията на …